THAI-A จัดอบรมเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถให้บุคลากรด้านงานขายขายอย่างต่อเนื่อง

.

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 –THAI-A จัดอบรมด้านงานขายเน้นความสำคัญในหัวข้อ คือ

1. เทคนิคการขาย “แบบไม่ขาย” แต่กลับได้ลูกค้ามากขึ้น

2. เทคนิคการเป็นนักขายขั้นเทพ

.

ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัญญัติ บุญญา ผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิมจากครั้งที่แล้วมาเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Siam HR ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียน