Thai-A ให้การต้อนรับคู่ค้าทางธุรกิจ

.

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 67 – Executive Director คุณสมเกียรติ ถนอมวรสิน ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Stauff (Thailand) ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ บจก.ไทยเอเย่นซีฯ ถนนวิภาวดีรังสิต