Thai-A ให้การต้อนรับคู่ค้าทางธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น

.

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 67 – Executive Director คุณสมเกียรติ ถนอมวรสิน ให้การต้อนรับคณะคู่ค้าทางธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมเพื่อหารือแนวทางธุรกิจ มุ่งเน้นการขยายตลาดสินค้าไฮดรอลิคเพื่อสนองตอบความต้องการในประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ บจก.ไทยเอเย่นซีฯ ถนนวิภาวดีรังสิต