การตรวจกระบอกไฮดรอลิกจากทาง สถานบันไทย-เยอรมัน

บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ในส่วนของการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความเป็นมาตรฐานสากล และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จึงได้รับการตรวจมาตรฐานกระบอกไฮดรอลิคจากสถาบันไทย-เยอรมัน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านสินค้า และการผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มความมั่นใจ ก่อนถึงมือลูกค้าทุกชิ้นงาน