THAI-A 100% COVID-19 VACCINATED


THAI-A พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุดให้พนักงานทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 100% เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พนักงานบริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง สายการผลิต ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการรักษาความสะอาดและป้องกันตนเองของพนักงานอย่างเคร่งครัดอีกด้วย..ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ช่วยลดโควิด-19