เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด นำโดย นายภากร ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร และนายธีรพล ราชประดิษฐ์ ได้บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว ที่ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบ โควิด-19 โดยมี พ.ต.อ. ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผู้บังคับการ สน.ห้วยขวาง เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ