เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด นำโดย ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการบริษัทฯ และนายภากร ถนอมวรสิน กรรมการบริหารฯ ได้จัดมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี โดยการมอบถุงยังชีพนั้นได้จัดขึ้น ณ โรงงานเชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และสร้างกำลังใจให้แก่เพื่อนพนักงานผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในเร็ววัน