เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ทีมบริหาร Vorasin holding นำโดย นายภากร ถนอมวรสิน ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมมอบของขวัญน้ำแร่ธรรมชาติ จากนอร์เวย์ ให้แก่พนักงาน และบริษัทผู้เช่าภายในอาคารวรสิน โดยในปีหน้าทางฝ่ายอาคารเองก็พร้อมมุ่งมั่น และมุ่งสู่การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มข้น และพร้อมปรับปรุงมาตรฐานในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ทุกท่านมีให้แก่เรา…จากใจฝ่ายอาคารวรสิน