THAI-A ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. สุทธิสาร เข้าสวัสดีปีใหม่

.

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 – บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด โดยประธานกรรมการ

.

ดร. สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ในฐานะดำรงตำแหน่งประธาน กต.ตร.สน.สุทธิสาร พร้อม นายภากร ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ผกก.สน. สุทธิสาร พร้อมนายตำรวจ ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต