DANFOSS (THAILAND) CO., LTD. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566

.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 – กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด คุณสมเกียรติ ถนอมวรสิน ให้การต้อนรับ Sr. Account Manager- Thailand คุณศิลปะ นพเจริญกุล จาก Danfoss (Thailand) Co., Ltd. ในโอกาสเข้ามาอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานใหญ่อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต

.

Thai-A ขอขอบคุณความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการสนับสนุนที่ดีเยี่ยม ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับ THAI-A ที่ดำเนินธุรกิจเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 55 เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน