บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ขอส่งความปรารถนาดีให้ท่านและบุคคลที่ท่านรัก มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยด้วยเงินทองตลอดปีและตลอดไป