THAI-A ทำเวิร์คช็อประบบ TQM เกี่ยวกับหัวข้อสาระสำคัญ/จุดตรวจสอบ ของแผนสินค้าใหม่

.

เมื่อวันพฤหัสที่ 24 ส.ค. 2566 –CEO ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน และทีมหัวหน้าฝ่ายผลิตเข้าอบรม TQM ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการหารือหัวข้อสำคัญเรื่อง การวางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้น โดยกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่และแผนปฏิบัติการ ต้องสื่อถึงคุณค่าที่ต้องการนำเสนอ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงกลุ่ม

.

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญ ทำงานด้านระบบ TQM มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี