การขนส่ง

การขนส่งสินค้าของเราแบ่งออกเป็น 3 ประเภทการขนส่ง ซึ่งการขนส่งจะขึ้นอยู่กับสินค้าว่ามีขนาดเท่าไหร่

สำหรับขนสินค้าขนาดเล็ก

สินค้าบางรายการที่มีขนาดเล็ก หรือมีจำนวนการสั่งไม่มาก เราใช้บริการขนส่งของ Kerry ในการส่งสินค้าให้กับลูกค้า

สำหรับขนสินค้าขนาดกลาง

หากลูกค้าสั่งสินค้าจำนวนมากเราจะใช้รถขนส่งสินค้าโดยใช้รถกระบะในการขนย้ายสินค้า

สำหรับขนสินค้าขนาดใหญ่

หากสินค้าเป็นชิ้นใหญ่ อย่างเช่น รถตัดอ้อย, รถคีบไม้, คีบซุง เป็นต้น เรามีรถสำหรับขนสินค้าขนาดใหญ่โดยเฉพาะ