จำหน่ายวาว์ลไฮดรอลิค Eaton
Hydraulic Valve

วาล์วไฮดรอลิค(Hydraulic Valve)

วาล์วไฮดรอลิค(Hydraulic Valve) ตัวแทนจำหน่ายวาล์วไฮดรอลิคครบวงจร อาทิเช่น วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วควบคุมความดัน วาล์วควบคุมอัตราการไหลคุณภาพสูง หลากหลายยี่ห้อระดับ World Class จากอเมริกา ยุโรป เอเชีย ใช้ใน application ต่างๆ ในกลุ่ม Industrial Mobile

Directonal Control Valve
วาล์วควบคุมทิศทาง

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางที่ต้องการ เพื่อนำไปควบคุม Actuator เช่น กระบอกสูบ หรือ มอเตอร์ไฮดรอลิคให้หยุดหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยวาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทาง

ปรึกฮาไฮดรอลิค 250

Flow Control Valve วาล์วควบคุมอัตราการไหล

วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหล จะใช้ควบคุมความเร็วของลูกสูบโดยการปรับเปลี่ยนขนาดของช่องทางของวาล์วที่ให้น้ำมันไหลผ่าน เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคให้มีแรงดันที่เหมาะสมกับระบบ

วาล์วไฮดรอลิคควบคุมควมดัน

วาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดัน ทำหน้าที่ควบคุมความดันสูงสุดของระบบควบคุมการทำงานของปั๊ม และปรับความดันในวงจรต่าง ๆ ให้มีกำลังอัดเพิ่มขึ้น หรือลดลง ได้ตามต้องการ

ปรึกฮาไฮดรอลิค 250

วาล์วไฮดรอลิค ProPortional Valve

วาล์วไฮดรอลิคแบบสัดส่วน เป็นวาล์วที่ทำงานคล้ายคลึงกันกับโซลินอยวาล์ว ควบคุมการทำงานโดยไฟฟ้า การทำงานของวาล์วแบบสัดส่วนนั้นจะขึ้นอยู่กับการจ่ายกระแสไฟ วาล์วไฮดรอลิคแบบสัดส่วนจึงเหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรที่ต้องการความละเอียดค่อนข้างสูง

วาล์วไฮดรอลิค Stack Valve (Modular Valve)

วาล์วไฮดรอลิคแบบวางซ้อน เป็นวาล์วไฮดรอลิคชนิดที่วางทับซ้อนกัน เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สามารถติดตั้งเปลี่ยนถอดวาล์วได้สะดวกอีกทั้งยังดูแลง่าย วาล์วชนิดนี้จะสามารถช่วยในเรื่องของการรั่วซึมของเหลวได้ค่อนข้างดี

วาล์วไฮดรอลิค Flow Divider

Check Valve วาล์วกันกลับ

วาล์วไฮดรอลิคแบบกันกลับ เป็นวาล์วไฮดรอลิคที่ทำบังคับทางการไหลของน้ำมันให้ไปในทิศทางเดียว ป้องกันการไหลย้อนกลับเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ของระบบที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

CBCGLJN COUNTER BALANCE VALVE SUN CBEALAN COUNTER BALANCE VALVE SUN CBEGLJN COUNTER BALANCE VALVE SUN CBGGLJN COUNTER BALANCE VALVE SUN CXDAXAN CHECK VALVE SUN CXDAXCN CHECK VALVE SUN CXFAXAN CHECK VALVE SUN CXFAXCN CHECK VALVE SUN CXHAXAN CHECK VALVE SUN CXJAXAN CHECK VALVE SUN FDBALAN FLOW CONTROL VALVE SUN NFCCLCN NEEDLE VALVE SUN LKHCXDN LOGIC VALVE SUN LKJCXDN LOGIC VALVE SUN LOECZDN LOGIC VALVE SUN
LOHCXDN LOGIC VALVE SUN LOHCZDN LOGIC ELEMENT WITH POSITION INDICAT SWITCH SUN LOJCXDN LOGIC VALVE SUN LOJCZDN LOGIC VALVE SUN CKEBXCN CHECK VALVE SUN CKIBXAN CHECK VALVE SUN PBFBLAN PRESSURE REDUCING VALVE SUN PBHBLAN PRESSURE REDUCING VALVE SUN RDDALAN RELIEF VALVE SUN RDDALCN RELIEF VALVE SUN RDDTQAN-120BAR RELIEF VALVE SUN
RDDTQAN-210BAR RELIEF VALVE SUN RDFALAN RELIEF VALVE SUN RPECKAN RELIEF VALVE SUN RPECLAN RELIEF VALVE SUN RVCALAN RELIEF VALVE SUN RVEALAN RELIEF VALVE SUN RVGALAN RELIEF VALVE SUN RVIALAN RELIEF VALVE SUN DMDAMAN DIRECTIONAL VALVE SUN DMDAMNN DIRECTIONAL VALVE SUN DTDFMHN DIRECTIONAL VALVE SUN DTDFMCN DIRECTIONAL VALVE SUN
DG4V-5-0B-M-U-C6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-0CJ-M-U-H6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-2A-J-M-U-H6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-2A-M-U-A6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-2C-J-M-U-H6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-2C-M-U-C6-20-EN86 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-2C-M-U-A6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-6C-J-M-U-H6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-8CJ-V-M-U-A6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-8CJ-V-M-U-H6-20 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3S-0B-M-U-D5-60 SOLENOID VALVE VICKERS
DG4V-3-0B-M-U-H7-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3-0C-M-U-H7-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3-2AL-M-U-H7-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3S-2A-M-U-D5-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3-2A-M-U-H7-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3S-2B-M-U-D5-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3S-2C-M-U-B5-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3-2C-M-U-H7-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3-2N-M-U-H7-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-3-8C-VM-U-H7-61 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-2A-M-U-C6-20-EN86 SOLENOID VALVE VICKERS DG4V-5-6C-M-U-C6-20-EN86 SOLENOID VALVE VICKERS
DG5V-8-S-2A-M-U-D-10 SOLENOID VALVE VICKERS DG5V-8-H-2A-M-U-H-10 SOLENOID VALVE VICKERS DG5V-8-S-2C-M-U-D-10 SOLENOID VALVE VICKERS DG5V-8-S-6C-M-U-D-10 SOLENOID VALVE VICKERS DG5V-8-H-6C-M-U-H-10 SOLENOID VALVE VICKERS DG5V-8-S-8C-VM-U-D-10 SOLENOID VALVE VICKERS CVCS-25-A-W-20 CARTRIDGE COVER VALVE VICKERS CVU-25-SWD3-B29-L-10 INSERT VALVE VICKERS CVCS-25-U3-W-250-20 CARTRIDGE COVER VALVE VICKERS

ผู้จำหน่าย

danfoss
ไฮดรอลิค TOKYO KEIKI
Banner ติดต่อ วาว์ลไฮดรอลิค