ร่วมงานกับ Thai-A

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

9 อาคารวรสิน ชั้น 2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

อีเมล์ : personnel@thai-a.co.th

โทร. : 02 691-5900 ต่อ 307 , 360

แฟกซ์. 02 691-5820

https://thaia.co.th/personnel/