เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 เพื่อให้บริการ และจำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค และนิวเมติกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และเครื่องจักรต่างๆ อย่างเช่น เครื่อง Press เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ภายหลัง บริษัทฯ ได้ขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโดยจัดตั้งให้มีโรงงานผลิตอุปกรณ์ และสร้างเครื่องจักรใช้เอง ทำการผลิตกระบอกไฮดรอลิค และ Power Unit ขึ้น อีกทั้งยังผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถคีบอ้อย-คีบไม้ รถตัดอ้อย และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างด้วย เช่น รถบดถนน Mini loader ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทส่งออกไปขายในต่างปรเทศด้วย และรวมถึงโซลูชั่นพลังงานทดแทน เป็นต้น

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ศูนย์รวมอุปกรณ์ต่างๆ

วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัทชั้นนำ ที่เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จของลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม

พันธกิจ (MISSION)

  1. เป็นศูนย์รวมด้านไฮดรอลิค, นิวเมติกส์ และออโตเมชั่น ที่มีการบริการด้านวิศวกรรมแบบมืออาชีพ
  2. เรียนรู้และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของสินค้าและบริการ
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  4. สร้างระบบความสัมพันธ์กับลูกค้าและพัฒนากระบวนการภายใน ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
  5. พัฒนาสินค้าและนวัตกรรม ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  6. ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน Green Industry และ Automation

COMPANY HISTORY

2511

ก่อตั้งบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

เริ่มจากธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรกลมาขายให้หน่วยราชการ บุกเบิกนำระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) เข้ามาใช้ในประเทศไทยอย่างแท้จริงเป็นเจ้าแรก และเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกรายแรกของภาคพื้นเอเชียอีกด้วย ควบคู่ไปกับระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic) ที่เติบโตเคียงคู่กันมา
2512

ขยายศักยภาพการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค นิวเมติกส์ ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributors) จากหลายแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

เป็นตัวแทนจำหน่ายกว่า 50 ยี่ห้อ จากทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย
2532

เพิ่มศักยภาพบริษัทเป็น The Fluid Power Solution Company อย่างเต็มตัว

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้อุปกรณ์ อะไหล่ จากแบรนด์ชั้นนำ ที่บริษัทเป็นตัวแทนฯ อยู่ รวมถึงพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็น ONE STOP SHOP ศูนย์รวมอุปกรณ์และอะไหล่ ไฮดรอลิค นิวเมติกส์ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทีมให้บริการหลังการขาย รวมถึงให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมออกแบบสร้างเครื่องจักรกลแบบครบวงจร
2538

เปิดสำนักงานใหญ่ บนถนนวิภาวดีรังสิต อาคารวรสิน

2540

ฝ่าวิกฤตนำพาธุรกิจผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบาก ผลจากการที่ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาท

วิกฤตทางการเงินครั้งนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายอย่างมากกับประเทศไทยแล้ว ยังส่งผลไปยังภูมิภาคอาเซียน และอีกหลายประเทศในเอเชีย จนถูกขนานนามว่า ‘วิกฤตต้มยำกุ้ง’
2543

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 กระบอกไฮดรอลิค ยี่ห้อ Eastech เป็นรายแรกของประเทศไทย

2543

เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน

เพื่อสร้างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าและน้ำมัน
2547

ก่อตั้ง บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด (SPOT) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สร้างเป็นโรงงานผลิตและประกอบแผงโซล่าเซลส์ยี่ห้อ SPOT ขยายตลาดส่งออกแผงโซล่าเซลส์ไปประเทศเยอรมนี และชุดระบบโซล่าเซลส์พร้อมใช้งาน ยี่ห้อ SOLECTRIC KIT ในประเทศ
มีทีมงานออกแบบและติดตั้งเชี่ยวชาญ และนำเข้าแผงโซล่า เซลล์คุณภาพสูงจากต่างประเทศ พร้อมบริการรับออกแบบ-ติดตั้งระบบ
2552

เริ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยก่อตั้งบริษัทในเครือตามมาอีกหลายบริษัทเพื่อรองรับงาน

• โซล่าร์เซลล์สำหรับบ้านพักอยู่อาศัย (Solar Home) เพื่อการสำรองไฟยามฉุกเฉิน – ไฟดับ

• โซล่าร์รูฟ (Solar Roof) สำหรับบ้านที่พักอยู่อาศัย เพื่อการขายไฟฟ้า

• เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) สำหรับถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

• รับเหมาติดตั้ง โครงการ Turn Key ของโครงการ Solar Farm (รับเหมา-ซื้อแบบ โครงการตั้งแต่ 1-4 MW)

• โครงการขายและรับติดตั้งโครงการแบบ Turn Key ของ Solar Rooftop ขนาดตั้งแต่ 1KW-100KW

• รับออกแบบแผง Solar Cell ตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบ Architech

• รับเหมาสร้าง-ติดตั้ง และลงทุน Solar Rooftop, Solar Farm ทั้งโครงการ

2557

เปิดโรงงานใหญ่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ที่เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี

เพื่อรองรับสายงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักร อุปกรณ์ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว
2563

ปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระบบ Online

ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ เปิดรับกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
2563

บริษัทในเครือ บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด (SPOT) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

• ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ

• ISO14001:2015 ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

• ISO45001:2018 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• ISO50001:2011 ระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน

2564

ได้รับการรับรอง ISO14001:2015 ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ได้รับการรับรอง มอก. กระบอกไฮดรอลิค สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มอก 975-2538 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ได้รับการรับรอง Green Industry Level 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

ได้รับการรับรอง MiT (Made in Thailand) กระบอกไฮดรอลิค จนถึงปัจจุบัน

ได้รับการรับรอง MiT (Made in Thailand) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในนามบริษัทในเครือ บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด (SPOT) จนถึงปัจจุบัน

2564

ก่อตั้งบริษัทในเครือ บริษัท เก็บเกี่ยวพลังงาน จำกัด

เริ่มธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสีเขียว Go Green สร้างเป็นโรงงานผลิต Briquettes และ Wood Pellet เชื้อเพลิงชีวมวล ผลิตพลังงานทดแทน เพื่อลดมลพิษและคำนึงถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2565

จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่โรงงานเชียงราก จ.ปทุมธานี

ได้รับอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยเอเย่นซี (Thai-A Skill Standard Testing Center) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
2565

บริษัทในเครือ บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด (SPOT) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. แผงเซลล์แสงอาทิตย์

• มอก. 61215 เล่ม 1 (1) – 2561 และ มอก. 2580 เล่ม 2-2561
2566

มุ่งเน้นขยายงานโครงการ งานประมูล E-Bidding ภาครัฐฯและเอกชน

2566

ได้รับการรับรอง ISO45001:2018 ระบบบริหารจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย