วาล์วนิวเมติกส์ ขายวาล์วนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ขายดี
จำหน่ายวาล์วนิวเมติกส์ วาล์วนิวเมติกขายดี วาล์วราคา

วาล์วนิวเมติกส์

วาล์ว ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) โดยชื่อเรียกเป็นชื่ออีกหลายชื่อตามลักษณะของวาล์ว

วาล์วนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นระบบการจัดการด้านการส่งสินค้า โดยกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ในการนำผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบนิวเมติกส์ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย เนื่องจากระบบนิวเมติกส์ติดตั้งง่าย มีราคาถูก ซ่อมแซมได้ง่าย ถ้าหากอุปกรณ์มีการชำรุดหรือเสียหายสามารถสั่งซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเพื่อใช้ทดแทนได้

โรลเลอร์วาล์ว ขายโรลเลอร์วาล์ว วาล์วนิวเมติกส์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โรลเลอร์วาล์ว 3/2 เกลียว 1/8

รายละเอียด : Roller Valve 3/2,G1/8″ 

วาล์วนิวเมติกส์ ขายวาล์วนิวเมติกส์ จำหน่ายวาล์วนิวเมติกส์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โรลเลอร์วาล์ว 5/2 เกลียว 1/8

รายละเอียด : Roller Valve 5/2,G1/8″

วาล์วปุ่มกดนิวเมติกส์ ขายวาล์วนิวเมติกส์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : วาล์วปุ่มกด 3/2 เกลียว 1/8″

รายละเอียด : Push Bottom 3/2,G1/8″ 

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : วาล์วปุ่มกด 5/2 เกลียว 1/8″

รายละเอียด : Push Bottom 5/2,G1/8″ 

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : แอร์-สปริง 3/2 เกลียว 1/8″

รายละเอียด : Pilot-Spring 3/2, G1/8″ 

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โซลินอยด์วาล์ว 5/2 เกลียว 1/4″ ไฟ 24 โวลต์ DC

รายละเอียด : Solenoid Valve – Spring 5/2,G1/4″ 24DC 

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : ชุดกรองลม FR+L G1/4″

รายละเอียด : Air Service Unit FR+L G1/4″ 

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : ชุดกรองลม FR G1/4″

รายละเอียด : Air Service Unit FR G1/4″ 

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : เรคคูเลเตอร์ เกลียว 1/4″

รายละเอียด : Air Regulator G1/4″ 

โรลเลอร์วาล์ว Roller Valve

โรลเลอร์วาล์ว ขายโรลเลอร์วาล์ว วาล์วนิวเมติกส์
 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
โรลเลอร์วาล์ว 3/2 เกลียว 1/8 Roller Valve 3/2,G1/8″ 228.32.2.1/1 P-PM-VMV-0007 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ TRUCK OIL
 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
โรลเลอร์วาล์ว 5/2 เกลียว 1/8 Roller Valve 5/2,G1/8″ 228.52.2.1/1 P-PM-VMV-0009 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ TRUCK OIL

วาล์วปุ่มกดนิวเมติกส์ Push Bottom

 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
วาล์วปุ่มกด 3/2 เกลียว 1/8″ Push Bottom 3/2,G1/8″ 228.32.8.1/1 P-PM-VMV-0007 P-PM-VMV-0022
 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
วาล์วปุ่มกด 5/2 เกลียว 1/8″ Push Bottom 5/2,G1/8″ 228.52.8.1/2 P-PM-VMV-0098 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ TRUCK OIL

แอร์-สปริงนิวเมติกส์ Pilot-Spring

 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
แอร์-สปริง 3/2 เกลียว 1/8″ Pilot-Spring 3/2, G1/8″ 228.32.11.1 P-PM-VMV-0017 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ TRUCK OIL

โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ Solenoid Valve - Spring

 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
โซลินอยด์วาล์ว 5/2 เกลียว 1/4″ ไฟ 24 โวลต์ DC Solenoid Valve – Spring 5/2,G1/4″ 24DC T424.52.0.12.B05+888.11.01L P-PM-VMV-0038 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ TRUCK OIL

ชุดกรองลม Air Service

 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
ชุดกรองลม FR+L G1/4″ Air Service Unit FR+L G1/4″ 17006B.B.D.P P-PM-ASU-0004 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ TRUCK OIL
 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
ชุดกรองลม FR+L G1/4″ Air Service Unit FR+L G1/4″ 17006B.B.D.P P-PM-ASU-0004 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ TRUCK OIL
 ชื่อสินค้า  รายละเอียด  Model Row Labels อุตสาหกรรม
เรคคูเลเตอร์ เกลียว 1/4″ Air Regulator G1/4″ 17002B.D.SM P-PM-ASU-0002 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ TRUCK OIL