บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด จำหน่ายและผลิตสินค้าที่นิยมในอุตสาหกรรม แบบครบวงจร เช่น กระบอกลม, ข้อต่อตรง, ข้อต่องอ 90 องศา, ข้อต่อ 3 ทาง T และ ชุดกรองลม FR+L เกลียว 1/2″ ประกอบด้วย เกจลม และ ขายึด เป็นต้น

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

สินค้าที่นิยมในอุตสาหกรรม

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

สินค้า

ชื่อสินค้า : กระบอกลม Bore 80/25×200 mm.st ประกอบด้วย หูหลังคู่เอและก้ามปู

รายละเอียด : Air Cylinder Bore 80/25×200 mm.st ROD.STAINLESS STEEL REAR CLEVIS and Forke End

Model : 1320.80.200.01+1380.09AF+1320.63.13/1F

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า :กระบอกลม Bore80/25×150 mm.st ประกอบด้วย หูหลังคู่เอและก้ามปู

รายละเอียด :Air Cylinder Bore 80/25×150 mm.st REAR CLEVIS and Forke End

Model :1320.80.150.01+1380.80.09AF+1320.80.13/1F

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ชุดกรองลม FR+L เกลียว 1/2″ ประกอบด้วย เกจลม และ ขายึด

รายละเอียด : AIR SERVICE UNIT FR+L G1/2″ ASSEMBLY PRESSURE GAUGE AND BRACKET

Model : 1320.80.150.01+1380.80.09AF+1320.80.13/1F

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ชุดกรองลม FR+L เกลียว 1/2″ ประกอบด้วย เกจลม และ ขายึด

รายละเอียด : AIR SERVICE UNIT FR+L G1/2″ ASSEMBLY PRESSURE GAUGE AND BRACKET

Model : 17306.B.B.C+17350+17070.A.C

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่องอ 90 องศา

รายละเอียด : ELBOW CONNECTOR

Model : SERIES MA15

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่อชน

รายละเอียด : STRAIGTH CONNECTOR

Model : SERIES MA26

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่อ 3 ทาง T

รายละเอียด : TEE CONNECTOR

Model : SERIES MA29

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่อ 3 ทาง T

รายละเอียด : TEE CONNECTOR

Model : SERIES MA29

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย