สายการผลิตยานยนต์กับระบบนิวเมติก

การผลิตรถยนต์เชิงพานิชย์ในประเทศไทยมีเกือบทุกแบรนด์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มีทั้งฐานการผลิต  ฐานการประกอบ รวมทั้งฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Honda เป็นต้น  ส่วนฐานการประกอบ เช่น BMW, Triumph Ducati,  Harley-Davidson ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้ฐานในประเทศไทยผลิตและประกอบทั้งหมด ทำให้ประเทศไทยมีการจ้างงานในกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก โดยผลพวงเช่นนี้ทำให้เกิดการ การผลิตชิ้นส่วนพ่วงมาอีก 1 ระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการใช้ระบบนิวเมติก เป็นส่วนการผลิตเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น สายการประกอบรถยนต์ สายการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งรถยนต์มีอุปกรณ์ชิ้นส่วนเป็นจำนวนหลายหมื่นชิ้น

ชิ้นส่วนระบบนิวเมติกส์

Review

รูปสายงานประกอบเชื่อมตัวถัง

รูปสายงานประกอบเชื่อมตัวถัง