บมจ.ซันสวีทและคณะจากอำนาจเจริญ ดูงาน@Thai-A

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่าน  ทางคณะผู้บริหารฯ และพนักงาน บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง  จำกัด เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และคณะจากจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ ของบริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ณ อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นอกจากเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ อาทิ ระบบไฮดรอลิค, พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ แล้ว ยังเข้าร่วมหารือเพื่อปรึกษาแนวทางและร่วมกันพัฒนาฯ ธุรกิจร่วมกัน ถือเป็นเกียรติอย่างมาก และขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย