งานอบรมผลิตภัณฑ์ในรถเกี่ยวข้าวและรถคีบ

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่าน ทางบริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในส่วนของสินค้าผลิตภัณฑ์ในรถเกี่ยวข้าว รถคีบ รถตัดอ้อย ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ถือเป็นเกียรติ อย่างมาก ที่ทางผู้บริหารฯ นำโดย ดร.สมศักดิ์  ถนอมวรสิน ประธานกรรมการฯ ,คุณสมเกียรติ   ถนอมวรสิน กรรมการบริหารฯ ได้มาเป็นวิทยการอบรมด้วยตัวเอง