เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง (ตอนที่ 3)

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว เราจะมาเจาะลึกพูดถึงวาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหล (Hydraulic Flow Control Valve) แบ่งออกเป็นกี่ประเภทและทำหน้าที่อย่างไรบ้าง เพื่อทำความเข้าใจในระบบวาล์วไฮดรอลิคแบบควบคุมอัตราการไหลอย่างแม่นยำมากขึ้น

โดยประเภทของวาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหล (Hydraulic Flow Control Valve) แบ่งตามหน้าที่การใช้งานได้ 4 ประเภทหลัก ดังนี้


1.  วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหลแบบปิด-เปิด (Hydraulic Shut-off Valve)

ทำหน้าที่ควบคุมการไหล โดยปิด-เปิดการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคทั้งขาไปและขากลับในอัตราที่เท่ากัน เช่น การปิด-เปิด หรือการแบ่งน้ำมันไปใช้ในระบบไฮดรอลิคที่ไม่เน้นค่าความละเอียดการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคมากนัก

เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง


2.  วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหลแบบแบบหรี่น้ำมัน (Hydraulic Flow Control Valve)

เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง


ทำหน้าที่ปรับหรี่อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคขาไป หรือขากลับ ข้างเดียว และอีกข้างนึงปล่อยอิสระ ส่วนมากใช้ในงานปรับความเร็วการทำงานของกระบอกไฮดรอลิค หรือมอเตอร์ไฮดรอลิค ที่มีอัตราโหลด (Load Pressure) ไม่แตกต่างกันมากนัก และไม่เน้นความละเอียดแม่นยำสูง มีลักษณะการติดตั้ง 2 แบบ คือ

      2.1 แบบ Meter-in Circuit  ใช้ปรับหรี่น้ำมันไฮดรอลิคขาไป

      2.2 แบบ Meter-out Circuit ใช้ปรับหรี่น้ำมันไฮดรอลิคขากลับ

3.  วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหลแบบชดเชยความดัน(Hydraulic Flow Control Valve: Compensated Type)

ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคให้ค่อนข้างคงที่ แม้ในขณะที่ความดันและอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ส่วนมากใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น งานเครื่องฉีดพลาสติก งาน Machine Tools มีลักษณะการติดตั้ง 2 แบบ คือ

      3.1 แบบ Meter-in Circuit ใช้ปรับหรี่น้ำมันไฮดรอลิคขาไป

      3.2 แบบ Meter-out Circuit ใช้ปรับหรี่น้ำมันไฮดรอลิคขากลับ

4. วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหลแบบสัดส่วน (Hydraulic Proportional Valve)

เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง


ทำหน้าที่ปรับอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับค่าอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคได้รวดเร็ว หลายค่า โดยใช้ไฟฟ้า ส่วนมากใช้ในงานที่ต้องการปรับอัตราการไหลของน้ำมัน โดยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หลายค่า


บทความที่เกี่ยวข้อง

และนี่ก็เป็นข้อมูลวาล์วไฮดรอลิคที่ Thai-A อยากส่งต่อเป็นความรู้ หากท่านสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ Thai-A เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความเชี่ยวชาญในประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 50 ปี พร้อมให้บริการหลังการขายยอดเยี่ยม


ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อวาล์วไฮดรอลิคได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency