เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง (ตอนที่ 4) ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว เราจะมาเจาะลึกพูดถึงวาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดัน (Hydraulic Pressure Control Valve) แบ่งออกเป็นกี่ประเภทและทำหน้าที่อย่างไรบ้าง เพื่อทำความเข้าใจในระบบวาล์วไฮดรอลิคแบบควบคุมความดันอย่างแม่นยำมากขึ้น

ประเภทของวาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดัน (Hydraulic Pressure Control Valve) แบ่งตามหน้าที่การใช้งานได้ 5 ประเภทหลัก ดังนี้

1.  วาล์วจำกัดความดัน/รีลีฟวาล์ว (Hydraulic Pressure Relief Valve)

ทำหน้าที่ควบคุม จำกัดความดันของน้ำมันไฮดรอลิค ไม่ให้เกินค่าที่ตั้งไว้ โดยต้องอยู่ในค่าของสปริงที่กำหนดตามความเหมาะสมกับการใช้งาน วาล์วไฮดรอลิคชนิดนี้ต้องมีติดตั้งไว้หน้าปั๊มไฮดรอลิคเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวปั๊มไฮดรอลิคใช้งานเกินกำลัง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสึกหรอภายในของปั๊มไฮดรอลิค หรืออุปกรณ์ไฮดรอลิค ส่วนอื่น ๆ วาล์วไฮดรอลิคชนิดนี้ยังแบ่งย่อยประเภท ตามลักษณะการทำงาน คือ

  • วาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดันแบบทำงานโดยตรงผ่านสปริง (direct acting type) ทำหน้าที่เปิดน้ำมันทิ้งโดยตรงเมื่อรับความดันเกินค่าที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นตัวรีโมทตั้งค่าความดัน ให้กับวาล์วแบบไพล็อตอีกด้วย
เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง (ตอนที่ 4)
  • วาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดันแบบไพล็อต (pilot operated, balance piston type) ทำหน้าที่เปิดน้ำมันทิ้งแต่ทำงานแบบนิ่มนวลกว่าและได้ค่าที่คงที่กว่า
เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง (ตอนที่ 4)
  • วาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดันแบบสัดส่วน (Hydraulic Proportional Relief Valve)
เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง (ตอนที่ 4)

ทำหน้าที่ตั้งค่าและปรับค่าความดันของน้ำมันไฮดรอลิคได้แบบหลายค่า อย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบไฟฟ้า ส่วนมากใช้ในงานที่ต้องการปรับค่าความดันของน้ำมัน โดยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หลายค่าในวงจรไฮดรอลิคเดียวกันตามลักษณะของงาน

2.วาล์วลดความดัน (Hydraulic Reducing Valve)

เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง (ตอนที่ 4)

ทำหน้าที่ลดความดันลงจากความดันหลักที่ใช้ในระบบไฮดรอลิค เช่น การยึดให้ชิ้นงานคงอยู่กับที่ไม่เคลื่อนออก มักใช้ในงานที่วงจรไฮดรอลิคต้องการค่าความดันหลายค่าในระบบ

3.  วาล์วตัดภาระโหลด (Hydraulic Unloading Valve)

เจาะลึก วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง (ตอนที่ 4)

ทำหน้าที่ตัดภาระโหลดของปั๊มไฮดรอลิคในวงจรไฮดรอลิคที่มีปั๊มไฮดรอลิคหลายตัวทำงานร่วมกัน มักพบในงานที่ต้องการอัตราการไหลสูง โดยใช้ปั๊มไฮดรอลิคร่วมกันหลายตัว

4. วาล์วหยุดการเคลื่อนที่ (Hydraulic Counter Balance Valve)

      ทำหน้าที่หยุดหรือเบรคภาระโหลดที่กำลังเคลื่อนที่ของกระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิค

5.  วาล์วควบคุมลำดับการทำงาน (Hydraulic Sequence Valve)

ทำหน้าที่ควบคุมให้การทำงานของกระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิคทำงานแบบต่อเนื่องเป็นลำดับ มักใช้ในงานโลหะขึ้นรูป

บทความที่เกี่ยวข้อง

และนี่ก็เป็นข้อมูลวาล์วไฮดรอลิคที่ Thai-A อยากส่งต่อเป็นความรู้ หากท่านสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ Thai-A เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกด้านในระบบไฮดรอลิค อย่าง กระบอกไฮดรอลิค กระบอกสูบไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิ หรืออื่น ๆ เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความเชี่ยวชาญในประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 50 ปี

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อวาล์วไฮดรอลิคได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency