การควบคุมระบบนิวเมติกส์แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ?

ปัจจุบันนิวเมติกส์ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้มีชุดควบคุมระบบนิวเมติกส์เพื่อให้การทำงานถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยแบ่งวงจรควบคุมออกเป็น 2 ชนิดคือ วงจรกำลัง (Power Circuit) และวงจรควบคุม (Control Circuit )โดยวงจรกําลังจะอาศัยลมอัดเป็นตัวกลางในการส่งกําลังเพื่อควบคุมวงจรการทํางาน ส่วนวงจรควบคุมจะใช้ตัวควบคุมได้หลายอย่าง เช่น ระบบไฟฟ้า พีแอลซีและไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น

การควบคุมระบบนิวเมติกส์ สามารถแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

 • การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยลม
 • การควบคุมระบบนิวนิวเมติกส์ด้วยไฟฟ้า
 • การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรเลอร์หรือ พีแอลซี (PLC)
 • การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยลม

ระบบนิวเมติกส์ ทุกระบบจะต้องใช้ลมอัดเป็นตัวกลางในการส่งกําลัง การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยลมระบบนี้ก็เช่นกัน การทำงานจะประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายลม อุปกรณ์ให้สัญญาณ อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว และอุปกรณ์ทำงาน แต่การทำงานในระบบนิวเมติกส์เมื่อใช้กระบอกลมนิวเมติกส์ 2 กระบอกขึ้นไป การทำงานของวงจรอาจเกิดสัญญาณลมต้านจากการออกแบบระบบการทำงาน การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยลมที่เกิดสัญญาณลมต้าน สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 • ใช้วาล์วลูกกลิ้งทางเดียว (Roller on way valve)
 • ใช้วาล์วให้สัญญาณลมผ่านชั่วขณะ (One Short Valve)
 • ใช้วิธีแบ่งกลุ่มลมแบบเเคสเคด (Cascade Control)
 • ใช้วิธีแบ่งกลุ่มลมแบบชิฟต์รีจีสเตอร์ (Shift Register Control)
การควบคุมระบบนิวเมติกส์แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยไฟฟ้า

การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยไฟฟ้าจะแบ่งวงจรการควบคุมออกเป็น 2 ชนิดคือ

 1. วงจรกาลัง (Power Circuit) เป็นวงจรควบคุมการทํางานของระบบนิวเมติกส์ประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายลม (control unit) ชุดควบคุมคุณภาพลมอัด (Air Service Unit) โซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) ลูกสูบ (Air Cylinder) เป็นต้น
 2. วงจรควบคุม (Control Circuit) เป็นวงจรควบคุมการทํางานของระบบนิวเมติกส์ด้วยไฟฟ้าประกอบไปด้วย สวิตช์ปุ่มกด (Pushbuttom Switch) รีเลย์ (Relay) ตัวตั้งเวลา (Timer) ตัวนับเวลา (Counter) เซ็นเซอร์ (Sensor) เป็นต้น


การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยพีแอลซี

การใช้พีแอลซีควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความสะดวกมากในปัจจุบัน เพราะในตัวของพีแอลซีนั้น จะมี Input/Output Ports ตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมภายใน เช่น Relay, Timer และ Counter จะเป็นอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในซอฟต์แวร์ ทําให้การเรียกใช้หรือแก้ไขสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย ปัจจุบันภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมพีแอลซีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ภาษา ดังนี้

 1. ภาษาบูลีน (STL ; Instruction List Boolean Logic Element)
 2. ภาษาแลดเดอร์ (Ladder Diagram)
 3. ภาษาบล็อค (Function Chart)


การควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบนิวเมติกส์ในปัจจุบันยังไม่นิยมมากนัก แต่นิยมใช้ควบคุมเครื่องจักรและระบบการผลิตในอุตสาหกรรมเพราะจะต้องศึกษาหลายอย่าง และรู้เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทํางานอย่างแท้จริง

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ ไม่ว่าจะเป็น กระบอกสูบนิวเมติกส์ วาล์วนิวเมติกส์ และปั๊มลมนิวเมติกส์ เป็นต้น Thai-A เราคือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์มายาวนานกว่า 50 ปี และเรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์อีกด้วย

สนใจสอบถามได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency