เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดท่านประธานสมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด คณะผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ส่วนสำนักงานใหญ่ และบริษัทในเครือ ได้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดอย่างเรียบง่ายท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ท่านประธานได้กล่าวขอบคุณ ให้กำลังใจทุกคน ในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ขอให้รับมือกับมันอย่างมีสติ แม้โรคระบาดทำให้เราหวาดกลัว แต่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน