ทีมงาน Thai-A เข้าสำรวจการใช้งาน รถคีบสามล้อ MAX ที่ใช้ในป่ายูคาฯ ศึกษาหาข้อมูลเพื่อเพิ่ม option ให้กับเครื่องจักรตระกูล MAX Logger ให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านรถคีบสามล้อของภูมิภาค ASEAN ในขณะที่ยอดส่งออก รถคีบ MAX เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด