Thai-A ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลเกษตร และ Biomass โดยประยุกต์รถคีบ MAX เพื่อใช้ขนย้ายต้นปาล์ม ในสายการผลิตเชื้อเพลิง biomass จากต้นปาล์ม ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือทางด้านข้อมูล เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลดภาระในการจัดเก็บ และขนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ