3 ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโซล่ารูฟท็อป

คือ ระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาของอาคาร โดยระบบจะเริ่มทำงานเมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ และจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) แปลงไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานหรืออาคารได้และหากใครที่ยังไม่เข้าใจระบบโซล่ารูฟท็อปสามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่ โซล่ารูฟท็อป คืออะไร ?

3 ข้อควรรู้ ก่อนติดตั้งโซล่ารูฟท็อป (1)
3 ข้อควรรู้ ก่อนติดตั้งโซล่ารูฟท็อป (1)

เมื่อเข้าใจว่าโซล่ารูฟท็อปคืออะไรและสนใจติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเรามี 3 Checklist ก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมาฝากกันค่ะ

1.เตรียมข้อมูลก่อนติดตั้งให้พร้อม

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสำรวจความพร้อม และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการประเมิน และคำนวณแผนการลงทุนในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป อาทิ ภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน ความพร้อมของพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เช่น ขนาด หรือความแข็งแรงโครงสร้างหลังคา เพื่อให้การคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ประกอบการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบฯ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบโครงสร้างของหลังคา

2.ต้องติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอย่างเป็นระบบ

โซล่ารูฟท็อป ไม่ใช่เพียงแค่การนำแผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้งบนหลังคาแล้วจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ในทันที หากแต่ต้องมีการติดตั้งอย่างเป็นระบบ โดยมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าไปสำรวจ ประเมิน ตลอดจนออกแบบ และวางแผนระบบฯ ให้เหมาะกับพื้นที่นั้น ๆ เช่น การคำนวณจำนวนของแผงโซล่าเซลล์ ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างของหลังคา เพื่อการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นควรมองหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญสามารถออกแบบโซล่ารูฟท็อปได้ตามความต้องการ วางระบบกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง โดยคำนึงถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.บริการหลังการขาย

ระบบโซล่ารูฟท็อปเป็นระบบที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยนานถึง 25 ปี ฉะนั้นหลังจากการติดตั้งจะต้องมีการดูแลรักษาระบบรวมไปถึงการติดตามประสิทธิภาพของการทำงานของโซล่ารูฟท็อป  ยังถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากที่สุดในการเลือกใช้ผู้ให้บริการด้านการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป เพื่อความสามารถในการผลิตพลังงานโซล่าเซลล์ได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว

หากท่านใดสนใจระบบโซล่าเซลล์ Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 320 วัตต์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อปราคาจับต้องได้ เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

หากคุณสนใจระบบโซล่าเซลล์ Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 320 วัตต์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อปราคาจับต้องได้ เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency