เมื่อวันศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 ตัวแทนจาก YANMAR เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และได้มีการหารือถึงความร่วมมือในการนำเครื่องยนต์ YANMAR มาใช้กับผลิตภัณฑ์ รถคีบ MAX Logger ของไทยเอฯ โดยจะเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าในปี 65 และ โครงการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 2 บริษัท โดยเครื่องยนต์ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องยนต์ ที่ผ่านการรับรอง Environmental Protection Agency (EPA tier2) ยกระดับความตั้งใจของไทยเอฯ ที่จะมีส่วนร่วม นำพาประเทศเข้าสู่ Net Zero ในอนาคต