ทีมผู้บริหาร Thai-A นำโดยนายภาณุ ถนอมวรสิน CEO และนายสากล ดีเสมอ ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกเครื่องจักรกลการเกษตร ได้เข้าเยี่ยมทีมงาน Service รถตัดอ้อย MAX ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในป่าอ้อย พร้อมนำความห่วงใยจากสำนักงานใหญ่มาเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยเอฯ และอีกหลายทีมที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศในขณะนี้

ขณะเดียวกันทีมผู้บริหารก็ได้เข้ารับฟังข้อเสนอแนะ จากลูกค้าที่ใช้งานจริง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุง เครื่องจักร MAX Cane Harvester ให้เหมาะสมกับการปลูกอ้อยแบบ Smart Farm ในอนาคต ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่สินค้าที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทย จะถูกพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานในประเทศ