เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด โดยประธานกรรมการ ดร. สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน กต.ตร.สน.สุทธิสาร และ นายภากร ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร เข้ามอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ สน. สุทธิสาร จำนวน 101 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 101,000 บาท พร้อมทั้งได้มอบพระสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่น “เบิกฟ้า” สองมหาสมุทร จำนวน 300 องค์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน. สุทธิสาร เพื่อเป็นสิริมงคลในวารดิถีขึ้นปีใหม่  โดยมีผู้กำกับสน. สุทธิสาร พ.ต.อ. สุทธิศักดิ์ พิริยะภิญโญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. สุทธิสารเป็นตัวแทนเข้ารับมอบ

โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่เด็กๆ มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการในการพัฒนาประเทศชาติ