เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด โดยรองประธานกรรมการบริหาร นายชัชนันท์ ถนอมวรสิน พร้อมนายสมเกียรติ ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร ได้ให้การต้อนรับ Danfoss (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งนำโดย นายนวรรตพล ธนสุบัลลังก์กุล Distribution Sales Director Southeast Asia area และนายศิลปะ นพเจริญกุล Sales Manager – HU LU ได้เข้ามาอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานใหญ่อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมพูดคุยถึงทิศทางธุรกิจในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Product และเรื่องผลกระทบจาก Global Challenges

Thai-A เองนั้นพร้อมเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่แน่นแฟ้นอย่างดีเยี่ยม โดยทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากทีมงานที่ดี ที่ช่วยสร้างและพัฒนาธุรกิจมาร่วมกันกับเรา