เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565  คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลโล่อายุงานและเงินรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ปี ประจำปี 2565  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมายาวนาน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมฝ่าวิกฤตการณ์อันยากลำบากที่ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญมาด้วยกัน ขอบคุณที่ทุกคนอุทิศตน ทุ่มเทปฏิบัติงาน มีความภักดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา กิจกรรมนี้ยังถือเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนรักษาความเป็นเลิศนี้อย่างต่อเนื่อง มอง Thai-A เป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง เป็นเสมือนครอบครัว Thai-A ที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน หลังเสร็จพิธีผู้บริหารและเพื่อนพนักงานได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่รางวัลอายุงานทุกคน และขอให้ก้าวเดินต่ออย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป