เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565 ดร. สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด พร้อมบุตรชาย ชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธานกรรมการ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้นายสราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ ที่สำนักงาน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ