ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการ มีดำริให้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารไรซ์เบอรี่ 5 กก. และปลากระป๋องทูน่าเกรดพรีเมี่ยม มอบให้พนักงาน Thai-A และบริษัทในเครือทุกคน เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ โดยมอบหมายให้ CEO ดร.ภาณุ  ถนอมวรสิน และ คุณบุญไชย จรูญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทนดำเนินการในครั้งนี้  ซึ่งการรับมอบเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีการตรวจวัดไข้ และสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19  ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 และ ณ โรงงานเชียงราก อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565  ที่ผ่านมา