เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565 — Thai-A เดินหน้าอย่างต่อเนื่องอบรม TQM การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) ทำเวิร์คช็อปพนักงานและหัวหน้างานฝ่ายผลิต มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าและเพิ่ม productivity ในทุกสายการผลิต ลดคอขวดในสถานีงานที่เป็นปัญหาเพื่อให้สามารถป้อนชิ้นส่วนงานได้ไวขึ้น วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญ ทำงานด้านระบบ TQM มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี