07 เมษายน 2565 ทางบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด (Thai-A) นำโดย ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน CEO ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า (KBU) และเหล่ารองคณบดี ที่ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมกันพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร เกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า