เนื่องในโอกาส อาคารวรสิน ครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการบริษัท และนางศศิธร ถนอมวรสิน รองประธานกรรมการฯ ได้จัดงานฉลองครบรอบอาคาร โดยเชิญผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ผู้บริหารและพนักงานบริษัท วรสิน โฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณผู้เช่าอาคาร เข้าร่วมงาน และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเป็นการร่วมฉลองอีกด้วย 

ภายในงานยังมีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ วันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสมศักดิ์ และท่านรองศศิธร ที่เกิดในวันเดียวกัน มีจัดเซอร์ไพรส์เป่าเค้กให้ท่านทั้งสอง และมีการนำเสนอ presentation ย้อนเรื่องราวในอดีตถึงความบากบั่น มุมานะ ร่วมกันก่อตั้งบริษัทเมื่อ 54 ปีที่แล้ว เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและให้ความรู้สึกมั่นคงแก่พนักงานในการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งบ้านหลังที่สอง

ทั้งนี้ท่านประธานและท่านรองประธานฯ ได้กล่าวอวยพรและขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตและอุปสรรคต่างๆ  โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง