ทีมขายเข้ารับการอบรมเทคนิคงานขายเพื่อพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 – THAI-A เดินหน้าอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดอบรมด้านงานขายให้กับฝ่ายขายเพื่อการสร้างแรงจูงใจให้มองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งการใช้เทคนิคด้านงานขาย การตั้งเป้าหมายแต่ละปี และรวมถึงงบประมาณงานขาย ในรูปแบบ SMART คือ

Specific = เฉพาะเจาะจงรู้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร

Measurable = วัดผลได้ มีวิธีวัดผลเป็นรูปแบบนามธรรม

Achievable = เกิดภารกิจรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมาย

Realistic = เป็นไปได้ สมเหตุสมผล ไม่เกินเอื้อม

Time-Bound = มีกรอบเวลา ชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรถึงเป้าเมื่อไหร่

ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก Siam HR คือ ดร.บัญญัติ บุญญา ที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาองค์กรชั้นนำต่างๆ มากกว่า 2,000 องค์กร