เยี่ยมชมกิจการ STAUFF (Thailand) และตัวแทน STAUFF เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2566

.

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด คุณสมเกียรติ ถนอมวรสิน ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ STAUFF (Thailand) โดยมี Mr. Ben Lim กรรมการผู้จัดการ STAUFF (SEA) Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ และคุณไพศาล จิระเรืองวงศ์, Country Manager ให้การต้อนรับ เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา

.

และขอขอบคุณตัวแทนผู้บริหารจาก STAUFF (Thailand) ที่ได้เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ที่สำนักงานใหญ่ Thai-A อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต