THAI-A มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เดือนสิงหาคม 2566

.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 – บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานมอบเกียรติบัตรชมเชยบุคลากรดีเด่น เดือนสิงหาคม 2566 โดยมี CEO ดร. ภาณุ ถนอมวรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารวรสิน แสดงความยินดีกับพนักงานวิศวกรขาย แผนกขายออนไลน์ – ออฟไลน์ เป็นบุคลากรตัวอย่างเรื่อง ความมุมานะ และความพยายามที่ต่อเนื่องไม่ย่อท้อ สามารถปิดงานขาย Order lot ใหญ่ ปั๊มไฮดรอลิคได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ และขอให้รักษาความดีเช่นนี้ไว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสืบต่อไป