บริษัท วรสิน โฮลดิ้ง จำกัด จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของผู้เช่าอาคารและผู้เข้ามาใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

.

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต ได้มีการจัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับลูกค้าผู้เช่าอาคาร โดยมี พนักงานบริษัท วรสิน โฮลดิ้งฯ พนักงาน Thai-A และพนักงานจากบริษัทลูกค้าผู้เช่าอาคาร ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัคคีภัย วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้ถังดับเพลิงและสามารถเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

.

โดยมีการจำลองเหตุการณ์จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ รวมถึงการเข้าช่วยเหลือแบบเสมือนจริง ซึ่งผู้ประสบเหตุได้มารวมพล ณ จุดรวมพล บริเวณลานหน้าอาคาร

.

ขอขอบคุณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงสุทธิสาร ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยจากเหตุการณ์อัคคีภัยในครั้งนี้