ผู้บริหาร Thai-A เข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA)

.

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร THAI-A ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย ดำรงตำแหน่งวาระปี 2567 – 2569 เมื่อวันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อสานต่อภารกิจและพัฒนาให้ TMA เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในวงการอุตสาหกรรมในระดับประเทศสืบต่อไป