กรองน้ำมันไฮดรอลิค-PARKER UCC-2505

Row Labels : H-UC-RSE-0023

Description : SE.1324 (SE.75351310)

Description 2 : SUCTION ELEMENT 130L/MIN 1-1/2

Brand : PARKER UCC