กรองไฮเพรสเชอร์-PARKER UCC-2321

Row Labels : H-UC-FBF-0010

Description : BFA.2221.230 (28P202QBT1MG161) (28P202QTW698C2C21)

Description 2 : BETAFLOW FILTER SIZE 1

Brand : PARKER UCC