แล้งนี้ไม่มีกลัว เลือกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับการใช้งาน

แล้งนี้ไม่มีกลัว เลือกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับการใช้งาน

แล้งนี้ไม่มีกลัว เลือกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับการใช้งาน โดยทั่วไปเราทุกคนต่างก็ใช้พลังงานกันอยู่ทุกวัน พลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การผลิตวัตถุดิบ การส่งสินค้าและบริการ ทำให้มีการใช้พลังงานที่มากยิ่งขึ้น แต่ในความเป็นจริงพลังงานนั้นขาดแคลน จึงทำให้มีราคาที่สูงขึ้นทำให้เรื่องของการใช้พลังงานกลายเป็นปัญหาใหญ่และนับวันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง

ในภาคการเกษตรการใช้พลังงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น น้ำ ไฟ น้ำมัน ต่างก็เป็นแหล่งพลังงานที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันเหล่าเกษตรกรจึงหันมาใช้ระบบโซล่าเซลล์กันมากขึ้น เพื่อนำพลังงงานจากแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ สามารถใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือระบบไฟฟ้าของภาครัฐ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปัจจัยการเลือกแผงโซล่าเซลล์จะขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊ม ขนาดความลึกของแหล่งที่จะสูบน้ำและความต้องการในการใช้น้ำซึ่งตัวปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จะมี 2 ชนิดคือปั๊มน้ำแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและปั๊มน้ำแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

ปั๊มน้ำแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

คือปั๊มน้ำที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการขับเคลื่อนมอเตอร์ ถือเป็นประเภทปั๊มที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้กัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ประเภทนี้จะยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์กำลังได้รับความนิยม ส่วนประชาชน หรือภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้หันมาใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าใช้เองกันมากขึ้น ลงทุนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างยาวนาน

ปั๊มน้ำแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

คือปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้ในงานในทุกประเภทตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็ก ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีราคาถูกกว่าเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและยังสามารถต่อกับกระแสสลับได้โดยง่าย ซึ่งปั๊มน้ำแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะต้องมีอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ เรียกอุปกรณ์นี้ว่าโซล่าอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งควรเลือกใช้โซล่าอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีจะมีผลทำให้มอเตอร์ของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เลือกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน ?

1. ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับใช้กับน้ำบาดาล

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการสูบน้ำในบ่อบาดาลจะต้องเป็นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบแรงดันสูงแบบปั๊มซัมเมอร์ส เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้จุ่มใต้น้ำในบ่อ หรือใต้ผิวดิน เหมาะสำหรับสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อที่ขุดลึกลงไปค่อนข้างมาก ลักษณะของบ่อจะเป็นไปตามขนาดของปั๊ม ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและแรงดันที่ใช้หรืออาจจะแล้วแต่การออกแบบ

2. ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์ (ปั๊มหอยโข่ง)

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบหอยโข่ง เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้ระดับผิวดิน ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ประเภทนี้นิยมใช้กันมาก เพราะเหมาะต่อการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทั้งในไร่นา สวนผัก สวนผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึง ระบบอาคาร ปั๊มดับเพลิง ระบบน้ำร้อน ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหมาะสำหรับสูบน้ำในแม่น้ำลำธาร บ่อน้ำ คูคลอง อ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินไม่เยอะมากนัก คือลึกไม่เกิน 10 เมตร และปั๊มประเภทนี้สามารถสูบน้ำได้ปริมาณมาก


สำหรับชาวเกษตรกรท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับปั๊มโซล่าเซลล์ แบบปั๊มซัมเมอร์ส และแบบปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ บริษัท Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร แบบปั๊มซัมเมอร์ส  ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ รวมไปถึงระบบ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟทอป พลังงานทดแทนแบบครบวงจร สินค้าคุณภาพดีพร้อมให้บริการ และติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกๆท่านในเรื่องโซล่าเซลล์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thaiacontact