การตรวจสอบและการบำรุงรักษาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หากใครที่ลงทุนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แล้วนั้น การบำรุงรักษาอุปกรณ์โซล่าเซลล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แผงโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์  ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆ อย่างถูกต้อง จะช่วยให้มีอายุการใช้เพิ่มขึ้นได้ถึง 40 ปี เลยทีเดียว ดังนั้น Thai-A มาแนะนำการดูแลรักษาอุปกรณ์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อต่ออายุการใช้งานกันค่ะการตรวจสอบและการบำรุงรักษาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

เพื่อให้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ทุกเครื่องควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและบำรุงรักษาอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือน การตรวจสอบประจำปี

การตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาต่างๆ มีดังต่อไปนี้

การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน มีดังนี้

1. อุณหภูมิของรองลื่น

2. ความดันทางท่อดูดและท่อจ่าย

3. การรั่วจากกันรั่ว (Seal)

4. การหล่อลื่นกันรั่วโดยดูจากหลอดแก้ว หรือตัวชี้อื่นๆ

5. โหลด (Load) ของมอเตอร์ไฟฟ้า

6. ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน

7. ระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มาเลี้ยงรองลื่น

การตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก 6 เดือน มีดังนี้

1. การได้ศูนย์ระหว่างปั๊ม และต้นกำลัง

2. การเติมน้ำมัน หรือจารบีให้กับรองลื่น

3. ตรวจรอยรั่วท่อทางดูด

การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี มีดังนี้

1. การรั่วตามเพลาและการซ่อมบำรุงกันรั่ว

2. การสึกของปลอกเพลา

3. ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก

4. ทดสอบและปรับแก้เกจ์วัดต่างๆ ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า

5. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและจารบีรองลื่น

หากท่านใดสนใจติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุน สามารถติดต่อเราได้ที่ Thai-A เราคือโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ อาทิ แผงโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำเร็จรูป รวมไปถึงระบบ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟทอป พลังงานทดแทนแบบครบวงจรพร้อมจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านโซล่าเซลล์ยาวนานกว่า 50 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency