ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Thai-A เตรียมความพร้อมเผชิญกับความท้าทายในอนาคต โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Siam HR นำโดย ดร.บัญญัติ บุญญา และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้คำปรึกษาช่วยประเมินลู่ทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ เตรียมกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้อง รองรับโครงการใหม่ๆ เช่น ในด้านพลังงาน เพื่อไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาวให้กับองค์กร โดยจัดประชุมร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต