จำหน่ายนิวเมติกส์ Series ยอดนิยม แบบครบวงจร กระบอกนิวเมติกส์ อุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยจะมีกระบอกลมนิวเมติกส์หลากหลาย อาทิ กระบอกลมนิวเมติกส์, กระบอกลูกสูบลมนิวเมติกส์, กระบอกนิวเมติกส์ตามเส้น เป็นต้น โดยกระบอกลมนิวเมติกส์จะมีการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกระบอกลมที่จะนำไปใช้ในเครื่องจักรหรืออุตสาหกรรมในการใช้งาน

Series ยอดนิยม

กระบอกลม นิวเมติกส์ 1319 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1319 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก) SERIES

กระบอกลม นิวเมติกส์ 1319 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1320 (รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส) SERIES

กระบอกลม นิวเมติกส์ 1319 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1321 (magnetic stainless steel rod non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก) SERIES

การะบอกลมseries1386 กระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1386 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก) SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์Series1390

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1390 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก) SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์Series1390

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1391 (รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส) SERIES

กระบอกลมseries1260 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์ รุ่น

รุ่น 1260 magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก SERIES

กระบอกลมseries1262 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1262 magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก SERIES

กระบอกนิวเมติกส์ ขายseries1326 กระบอกลม

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1326 (non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

ขายseries1540 เกลียวใน

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1540 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

ขายseries1501 กระบอกลม กระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1501 (non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

series 1511 กระบอกลม จำหน่ายseries กระบอกนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1511 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

กระบอกลม นิวเมติกส์ 1319 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์
Series 1321 กระบอกลม กระบอกนิวเมติกส์

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1319)

(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Series : 1319 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Bore : 32,40,50,63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : Rod Fork (ก้ามปู)  1320.xxx.13/1F

Rear Mounting : Foot (ขายึด) 1200.xx.01

กระบอกลม นิวเมติกส์ 1319 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์
Series 1321 กระบอกลม กระบอกนิวเมติกส์

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1319)

(รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส)

Series : 1320 (รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส)

Bore : 32,40,50,63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : Ball joint (ข้อต่อลูกปืน) 1320.xxx.32F

Rear Mounting : Flange (หน้าแปลน) 1200.xx.02

กระบอกลม นิวเมติกส์ 1319 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์
Series 1321 กระบอกลม กระบอกนิวเมติกส์

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1321)

(magnetic stainless steel rod non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

Series : 1321 (magnetic stainless steel rod non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

Bore : 32,40,50,63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Rear eye (หูหลัง) 1200.xx.03

การะบอกลมseries1386 กระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1386)

(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Series : 1386 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Bore : 32,40,50.63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Flange (หน้าแปลน) 1380.xxx.03AF

กระบอกลมนิวเมติกส์Series1390

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1390)

(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Series : 1390 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Bore : 32,40,50.63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Rear male clevis(หูหลังเดี่ยว) 1380.xxx.09/1AF

กระบอกลมนิวเมติกส์Series1390

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1391)

(รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส)

Series : 1391 (รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส)

Bore : 32,40,50.63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Rear clevis(หูหลังคู่) 1380.xxx.09AF

กระบอกลมseries1260 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1260)

(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Series : 1260 magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก

Bore : 16,20,25,32,40,50

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 6,8,10,12,14

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Square angle trunnion (หูหลังคู่+ขาเอียง) (1380.xxx.09AF+1380.xxx.11/2AF)

กระบอกลมseries1260 ขายกระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1262)

(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Series : 1262 magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก

Bore : 16,20,25,32,40,50

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 6,8,10,12,14

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : –

กระบอกนิวเมติกส์ ขายseries1326 กระบอกลม

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1326)

(non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

Series : 1326 (non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

Bore : 50,63

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 20

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : –